Imprint

Det här avtrycket uppdaterades senast den 26 september, 2022.

Ägaren till denna webbplats är:

Visbyfastigheter AB
Box 1433, 621 25 Visby
Sverige
E-post: bokning@visbyfastigheter.com
Telefonnummer: +46 0705-28 70 80

1. Allmänst

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.